Sign In New user? Start here.

वेगवेगळ्या शहरांमध्ये होणा-या प्रसिद्ध आणि दर्जेदार सोहळ्यांचा, कार्यक्रमांचा आनंद विविध शहरातील आणि देशाबाहेरील प्रेक्षकांनाही घेता यावा, सोबतच या कार्यक्रमांना प्रसिद्धी मिळावी या दोन्हीही उद्देशाने झगमग डॉट नेट हा मनोरंजनाचा खजाना सतत तुमच्यासाठी घेऊन येतं असतं. यामाध्यमातून भारतातील आणि भारताबाहेरील सर्वच रसिकांना या कार्यक्रमांचा श्राव्य, लेखी आनंद घेता येतो. आत्तापर्यंत झगमगवर प्रेक्षकांसाठी संगीतकार संमेलन, बीएमएम अधिवेशन, मिफ्ता सोहळा, गजल संमेलन अशा अनेक लज्जतदार कार्यक्रमांचा ऑनलाईन आनंद घेतलाय. यापुढेही अशी मनोरंजनाची दारे आम्ही प्रेक्षकांसाठी उघडी करून देणार आहोत.

 

All over the world Marathi programs, marathi cultural events, marathi musical events, marathi literature events are being held by constantly by various marathi communities.

Zagmag.net strives to get the global marathi audiences updated on marathi events news and upcoming marathi events, marathi cultural events, marathi entertainment events and marathi literature events.Zagmag.net is also a platform for the marathi event organisers to promote their events online to grow their audience base on a global scale. Especially Marathi Cultural events happening Globally have been brought to the notice and attention of the Global Marathi Community as well as local by Zagmag.net. These include events like BMM Convention, Zagmag Film festival, Marathi Gazal Sammelan, Sangeetkar sammelan and other Marathi celebrity entertainment events.